Zakon o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013. godine.

Na osnovu člana IV.4.a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 21. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 3. februara 2012. godine, i na 12. sjednici Doma naroda, održanoj 3. februara 2012. godine, usvojila je Zakon o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013. godine.

Zakon o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013. godine.


Podijeli na Facebook-u

Izvod Zakona o popisu:

POGLAVLJE I. OPĆE ODREDBE

ÄŒlan 1. - (Predmet Zakona)

Ovim zakonom utvrđuju se: sadržaj, priprema, organizacija i provođenje popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini u 2013. godini (u daljnjem tekstu: popis), kao i obaveze državnih i drugih organa i organizacija uključenih u popis, obaveze i dužnosti davalaca popisnih podataka i lica koja obavljaju poslove popisa, objavljivanje popisnih rezultata i finansiranje popisa.

ÄŒlan 2. (Definicije)

(1) U svrhu ovog zakona, primjenjivat će se sljedeće definicije:
a) „uobičajeno mjesto stanovanja“ je mjesto u kojem lice živi i obično provodi svoj dnevni
odmor, bez obzira na privremeno odsustvo u svrhu rekreacije, odmora, obilaska prijatelja
i rodbine, posla, škole, liječenja ili vjerskog hodočašća;

b) „stalni stanovnici“ su lica koja su:
1) prije referentnog datuma najmanje 12 mjeseci neprekidno živjela u svom
uobičajenom mjestu stanovanja ili
2) u posljednjih 12 mjeseci prije referentnog datuma popisa došla u mjesto svog
uobičajenog stanovanja s namjerom da tamo ostanu najmanje jednu godinu;

c) „privatno domaćinstvo“ je jedno od sljedećeg:
1) jednočlano domaćinstvo, tj. lice koje živi samo u posebnoj stambenoj jedinici ili koje zauzima, kao stanar, posebnu sobu (ili sobe) u nekoj stambenoj jedinici, ali ni s jednim stanarom te stambene jedinice zajednički ne čini dio višečlanog domaćinstva iz alineje 2) ove tačke ili

2) višečlano domaćinstvo, tj. grupa od dva ili više lica koja zajedno zauzimaju cijelu
stambenu jedinicu ili njen dio i osiguravaju sebi hranu, a moguće i ostale
potrepštine za život. Članovi ove grupe mogu udruživati svoje prihode u manjoj
ili većoj mjeri;

d) „institucionalno domaćinstvo“ sastoji se od lica čije potrebe za skloništem i sredstvima za život osigurava neka institucija. Institucijom se smatra neko pravno tijelo čija je svrha da osigura dugoročno stanovanje i usluge za neku grupu lica;
e) „stambeni fond“ čine objekti za stanovanje i zgrade kao i stambena rješenja, te odnos između stanovništva i objekata za stanovanje referentnog datuma;

f) „objekti za stanovanje“ su oni tipovi stanova koji predstavljaju mjesto stalnog stanovanja jednog ili više lica. To su:
1) nastanjeni konvencionalni stanovi,
2) druge stambene jedinice – koliba, kabina, brvnara, karavan, kuća-brod, hambar, mlin, pećina ili drugo sklonište koje se koristi za stanovanje ljudi u vrijeme popisa bez obzira da li su namijenjene za stanovanje i
3) kolektivni stanovi su prostorije namijenjene za stanovanje velike grupe ljudi ili nekoliko domaćinstava i koje se koriste kao uobičajeno mjesto stanovanja barem jednog lica u trenutku popisa;

g) „stambena jedinica“ je odvojeno i nezavisno mjesto stanovanja namijenjeno za stanovanje pojedinačnog domaćinstva ili mjesto koje nije namijenjeno za  stanovanje, ali se koristi kao mjesto stalnog stanovanja domaćinstva u vrijeme popisa;

h) „konvencionalni stanovi“ su strukturalno odvojene i nezavisne prostorije, koje su namijenjene za stalno stanovanje ljudi na fiksnoj lokaciji i u vrijeme popisa:
1) se koriste kao mjesto stanovanja ili
2) su upražnjena ili
3) su rezervirana za sezonsku ili sekundarnu upotrebu;

i) „odvojeno“ znači okruženo zidovima i pokriveno krovom ili plafonom tako da lice  ili viÅ¡e njih može da se izolira od drugih lica;

j) „nezavisno“ znači kad ima direktan pristup s ulice ili stepeniÅ¡ta, prolaza, galerije  ili prizemlja;

k) „konvencionalno prebivalište“ definira se kao nastanjeno konvencionalno prebivalište ako je ono uobičajeno mjesto stanovanja jednog ili više lica.

(2) Za sve definicije koje nisu obuhvaćene ovim zakonom primjenjivat će se Uredba  (EC) br. 763/2008 Evropskog parlamenta i Vijeća o popisima stanovniÅ¡tva i stanova i mjere za provoÄ‘enje ove uredbe, Preporuke Konferencije evropskih statističara za popise stanovniÅ¡tva i stambenog fonda u 2010. godini i drugi relevantni meÄ‘unarodni standardi.

ÄŒlan 3. (Datum popisa)
Popis će se provesti u periodu od 1. do 15. aprila 2013. godine, prema stanju na dan 31. marta 2013. godine u 24,00 sata (ponoć), što se smatra referentnim datumom popisa.

Član 4. - (Jedinice koje su obuhvaćene popisom)

Popisom će biti obuhvaćeni:
a) državljani Bosne i Hercegovine s prebivaliÅ¡tem ili boraviÅ¡tem u Bosni i  Hercegovini, bez obzira na to da li su u trenutku popisa prisutni u Bosni Hercegovini ili su odsutni iz Bosne i Hercegovine,
b) strani državljani s dozvolom za stalni ili privremeni boravak u Bosni i Hercegovini, bez obzira da li su u trenutku popisa u Bosni i Hercegovini ili nisu,
c) lica bez državljanstva,
d) domaćinstva lica iz tač. a), b) i c) i
e) stanovi i druge stambene jedinice.

Kompletan tekst Zakona o popisu možete skinuti kao PDF-fajl. Kliknite ovdje!


comments powered by Disqus